Trolle Ljungby skola var och är en charmig gammal byskola med anor från tidigt 1800-talet. Därmed är det en av landets äldsta folkskolor, eller som det numer heter, grundskola som var i bruk in på 2000-talet. Trolle Ljungby skola eller Västra Ljungby skola som den tidigare hette tillkom enligt en muntlig tradition någon gång i början av 1800-talet. Om det då rörde sig om en skola som bedrevs i en fast byggnad eller på olika platser kan vi i dag bara sia om. Eftersom alla skrivna dokument om skolan förstördes vid en brand i prästgården år 1825 vet man ganska litet härom.

Det finns en skriftlig dokumentation från en ”Embetsberättelse 1830” där det berättas att en Skolmästare antagits för undervisning genom kringgång i hus och gårdar eftersom det inte finns något skolhus i församlingen. Det finns även en skriftlig dokumentation från åren 1844 och 1852. De åren omnämns skolan i två olika protokoll från prostvisitationer vid Ljungby och Gualövs församlingar. I 1844 års protokoll skrivs det "församlingens gemensamma Sockenskola i Ljungby, Inrättad på bekostnad av församlingens Patron år 1841", och i 1852 års protokoll där skrivs det att ”Ljungby skolhus är nybyggt i utmärkt skick”.  Lärare på skolan var enligt samma protokoll: ”Inom Ljungby församling är Huspredikanten å Trolle Ljungby, Herr Magister Braun, boende och innehafvare af W.Ljungby Skola”. På en gammal handritad karta ”Charta öfer Wästra Ljungby by” från 1849 finns skolan utritad på sin rätta nuvarande plats (vid den röda pilen på kartan). Sannolikt är det denna skolbyggnad som avses redan i protokollet från år 1844.

 

Greven och församlingens Patron som hette Hans Gabriel Wachtmeister liksom den nuvarande, var den som bekostade och lät bygga skolan, så att barnen i församlingen, (Trolle Ljungby var då en egen socken) fick undervisning. Även Ö.Ljungby, Tosteberga och Vanneberga fick fasta skolbyggnader i andra halvan av 1800-talet.

 

 

 

 

Bilderna på de gamla skolorna är ritade av Allan Möllerstedt, Vanneberga

 

 

Väggarna i den äldsta delen består av liggande stockar. Från början fanns det här en storskola. Exteriört renoverades skolans byggnader för ett par år sedan, och då fick alla byggnaderna den ”rätta” gula färgen som fanns på dem i början av 1900-talet. Men på insidan har det ju av naturliga skäl förändrats genom åren, allteftersom olika lagar, läroplaner, klassammansättningar och samhällssynen på skolan har förändrats. Men fortfarande finns det kvar spår även där från äldre tider. Bland annat så har vi två praktfulla kakelugnar kvar, som vi dock inte längre får elda i. Eftersom det med tiden byggdes småskolor på andra håll i församlingen kom småskolelokalerna i stället att användes  till textilslöjd. En slöjdlärarinna anställdes och hon hade också till uppgift att laga varm soppa till barnen varje dag. Enligt en muntlig tradition  transporterades mat också till Vanneberga skola. Detta var redan på mitten av 1800-talet.

 

 

 

Snart byggde man även den så kallade ”mellanskolan”. Där fanns också en privatlägenhet för folkskollärarinnan på 2 rum och kök, vilket man fortfarande kan se. De sista åren i skolan var det klasserna 4, 5 och 6 som har sin dagliga verksamhet där i den byggnaden.

I skolans huvudbyggnad och äldsta del (gamla storskolan) fanns fritidshemmet, klass F-3, och personalrum. Fritidshemmet var inrymt i det som var lärarebostad ända fram till 1990. Vägen som går ner till skolan heter Elmqvist väg, och är uppkallad efter det lärarpar som bodde och tjänstgjorde på skolan i mer än 40 år. 

 

 

 

I början av 1900-talet byggdes gymnastiksalen som renoverades och isolerades 1950. För 15 år sedan gjordes tillbyggnaden med omklädningsrum och duschar. Ungefär samtidigt flyttades inom-husidrotten till Fjälkinge, som ju hade en större och modernare idrottshall.

 

Under vår och höst bedrevs idrottsundervisningen i Trolle Ljungby, och då användses duscharna och omklädnings-rummen. Eleverna här i Trolle var väldigt duktiga i friidrott. Vi har ju idrottsplatsen strax intill. Den före detta gymnastiksalen blev ombyggd och används i stället flitigt som musik och dramasal med ljus & ljudanläggning. Och även då hadde vi stor glädje av omklädningsrummen som fick fungera som loger för våra unga skådespelare.

 

 

En ny byggnad uppfördes c:a 1920 som skulle inrymma träslöjdsal och kol- och vedbod. Numera har vi vår matsal där. Men fortfarande finns på ena väggen målade märken där de olika verktygen skulle hänga. Intill den nuvarande matsalen byggdes 1964 ett skolbussgarage. Inte förrän 1969 hade eleverna tillgång till inomhustoalett. Samma finns ännu kvar och finns i Mellanskolans byggnad. Då matsalsbyggnaden renoverades gjordes även där toaletter, så köerna har blivit mindre.

 

 

 

 

 

Att besätta läraretjänsten var kanske inte alltid så lätt.  År 1899 annonserade  Trolle Ljungby kommun i dåvarande Svensk Läraretidning efter en ny lärare till skolan. Löneförutsättningarna var som ni kan se lite annorlunda på den tiden.

 

 

Det som förr var den tjänstgörande lärarens privata trädgård är i dag en del av skolans fantastiska utemiljö. Där finns  en liten damm, gungor, och lek & klätterställning. Och på baksidan finns fotbollsplanerna och hinderbanan

 

På Kulturhusens Dag år 2000 uppmärksammade man landets skolbyggnader. Kulturhusens Dag är ett europeiskt arrangemang där 46 länder deltar. Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör för Kulturhusens Dag i Sverige. Trolle Ljungby skola var en av de skolor i Sverige som deltog eftersom  skolan är en av de allra äldsta skolorna i landet som då fortfarande var i bruk.

                                                             //  Bengt Welander

www.benwe.se/TrolleHistoria.htm

 

Källor:

  • Div. förekommande kyrkoböcker mellan åren 1840 -2009
  • Embetsberättelse1830 och Prostvisitation i Trolle Ljungby 1844, 1852 och 1858
  • Alla förekommande färgbilder på skolan är  fotograferade av sidansvarig höstterminen 2007 
  • Pennteckningar på äldre skolor är scannade kopior efter original, med  tillstånd av Allan Möllerstedt, Vanneberga
  • Karta över Västra Ljungby 1849 inscannad från Folkskollärare Ola Jönsson Lundborgs krönika över Trolle-Ljungby socken (minnesanteckningar, utgivna av H.Crona 1992).
  • Muntliga berättelser

Ovanstående historia är ett sammandrag av ett längre arbete som publiceras i Villands Härdads Hembygdsförenings årsbok 2009.