Trolle Ljungby kyrka

Äldsta delen är från 1200-talet. Påbyggnader har gjorts i flera omgångar fram till 1600-talet.

Altaret är från 1639 och tillverkat av snidad ek.

Från 1200-talet finns ett större krucifix bevarat. Jesus på korset avbildades då tidsenligt som en segrande konung med krona och upprätt hållning. Med tiden har lidandet framhävts genom att lägga till sår och törnekrona. Huvudet har huggits av och satts på plats igen med en träkil för att få en mer lutande ställning.

Dopfunten är från 1200-talet.

Nuvarande orgel invigdes 1982.

På orgelläktaren finns en Cahmanorgel, byggd 1730. Den kom hit från Småland 1868, men är just nu nedpackad. Planer finns att renovera den.

På 20-talet gjordes en invändig renovering, liksom 1988. 1987 renoverades fasaden.

I kyrkan finns en upphöjd del med bänkar. Under finns ett gravvalv som tillhör ätten Coyet som brukade slottet mellan 1650 och 1800.

Kyrkan har två klockor, vilket är ovanligt. Båda från mitten på 1400-talet.

 

Saxat från artikel i Kristianstadsbladet våren 2011
Invändigt är Trolle Ljungby kyrka helt inplastad. Renovering pågår och i påsk öppnas kyrkan på nytt med besök av biskopen.
Många kyrkor har otidsenliga värmesystem som måste bytas ut för att minska de stora uppvärmningskostnaderna för församlingarna.

Samma sak är det för Trolle Ljungby kyrka där man samtidigt passar på att renovera och handikappanpassa. Sedan oktober har renoveringen pågått och i påsk ska kyrkan stå klar. Då blir det återöppnande och biskopsvisitation.

Ivar Jönsson och hans kollegor på Mur och puts bygg AB ser bland annat till att hela kyrkan kalkas om invändigt.

– Vi har fått laga valven som hade spruckit sönder totalt och nu kalkar vi om allt med Gotlandskalk, den gamla byggmetoden. Det är viktigt att bevara det gamla, så att nästa generation får möjlighet att uppleva det här.


Toaletten i vapenhuset är borta och ska göras om helt, bli större och mer tillgänglig.

Trappen upp har fått byta sida. Golvet i hela kyrkan har brutits upp och lagts tillbaka för att få el- och värmesystem på plats.

Elektrikerna har fått krypa under kyrkbänkarna för att montera nya element.

– Innan var man tvungen att ha värme på hela tiden. Nu kan man hålla mellan tio och tolv grader när ingen är här och med element i bänkarna räcker det att sätta igång värmen någon timme innan för att få en behaglig temperatur, säger Ivar Jönsson.


I altargången ligger gravstenar som har nötts hårt med tiden. Nu har de sänkts ned i gången och ska förses med glas för att kunna bevaras till eftervärlden.

– Det var nervöst. Dels för att de inte ska gå sönder, man får bygga en ställning över och hissa upp dem. Dels för att man inte vet vad man ska hitta där under. Men det fanns inget. Jag tror de plockade bort allt vid förra renoveringen.


På 1920-talet gjordes också en omfattande renovering och då hittades en hel del saker på vinden som man inte kände till.

En del av det har skickats iväg för restaurering. Bland annat nio helgonfigurer som tillhörde ett altarskåp.

– Efter reformationen gjorde man sig av med mycket av det som tillhörde den katolska tiden. Man hittade ett rökelsekar också som blev stulet 1966 och en Sankt Göran-grupp som nu förvaras i Lund, berättar Pernilla Olsson som sitter i kyrkorådet i Bäcka-skogs församling.


Till skillnad mot vad många tror är det inte en slottskyrka.

– Kyrkan är äldre än den första gården som låg här före slottet. Det var en så kallad patronatskyrka som innebar att den som ägde slottet skulle bekosta renoveringar mot att han fick välja vem som skulle vara präst. Det systemet upphörde på 20-talet.

Kyrkan är ovanligt stor för att vara en bykyrka, men även det har sin förklaring i närheten till slottet.

– Det var en stor församling eftersom godset hade många arbetare och församlingen omfattade bland annat Tosteberga, Vanneberga, Landön och Fårabäck, säger Pernilla Olsson.

I dag är det en församlingskyrka som ingår i Bäckaskogs församling och är den kyrka inom Fjälkinge pastorat som har flest sittplatser.