Nymö förskola och Trolle Ljungby skola/förskola ägs och drivs av Nymö Förskola Ekonomiska Förening.

Föreningen har funnits sedan 1993 då ett antal engagerade föräldrar startade Nymö förskola. Sedan dess ägs föreningen av föräldrar som har eller har haft sina barn i förskolan.

Maj 2009 beslutade Kristianstad kommun att lägga ner Trolle Ljungby skola och då ansökte vi, föräldrar/Nymö styrelse, om att få starta en skola i Trolle Ljungby och december 2009 fick vi besked från skolverket att vi fått godkänt!

Så from augusti 2010 driver föreningen en skola i Trolle Ljungby och under vårterminen 2010 fick vi även godkänt att starta en förskola i anslutning till skolan.

Styrelsen som är 11st till antalet är föräldrar som vill engagera sig i sina barns skolgång/förskoletid tillsammans med rektor/förskolechef. 

Styrelsen sköter den ekonomiska delen samt fastighetsskötsel och tillsammans med rektor personalfrågor.

Personalen ansvarar för den pedagogiska biten med översyn av rektor och styrelse.