Trolle Ljungby

     

Trolle Ljungby ligger ca en mil öster om Kristianstad. Förr var orten en del av Fjälkinge kommun, som uppgick i Kristianstads kommun 1971. Mellan åren 1967 och 1974 pågick en stor kommunsammanslagning i regionen för att bilda det som är Kristianstads kommun idag.

Skolan i Trolle Ljungby tillkom mellan 1800 och 1810. Det gör skolan till en av de äldsta i landet som fortfarande är i bruk. Det går drygt 50 elever på skolan i klasser upp till årskurs sex. Skolan har en natur- och miljöprofil och är belägen bara några hundra meter från slottet Trolle Ljungby, nära havet och skogen. Det var greven på slottet som lät bygga skolan i början på 1800-talet. På skolan finns även ett fritidshem. I byn finns också en idrottsförening med verksamhet i form av fotboll.

I Trolle Ljungby ligger ett slott som heter precis som byn. Det är ett renässansslott med skånsk-dansk karaktär i Christian IV-stil och har en areal på 12 000 hektar. Slottet är ett av Sveriges största gods och på dess ägor finns landets största sammanhängande bokbestånd. Trolle Ljungby uppfördes på en nedbränd gård 1525 och fick sitt nuvarande utseende under början av 1600-talet. Fram till 1830 hette slottet enbart Ljungby. Namnet Trolle-Ljungby fick slottet när familjen Trolle-Wachtmeister fick det i sin ägo. Slottsträdgården och borggården är öppna för besökare under sommaren. Då kan man även titta på Ljungby horn och pipa.

Ljungby horn och pipa har gjort Trolle Ljungby känt. Det finns många sägner om hur dessa föremål tillfallit slottet. Den sägnen man oftast hör handlar om hur slottsfrun en julafton på 1550-talet bad en stallkarl att kontrollera Maglestenen, ett stort flyttblock ett par kilometer från Trolle Ljungby, där det ryktades att trollen brukade ha fest. När han kom fram var stenen höjd på guldpelare och mycket riktigt hade trollen fest därunder. Trollen bjöd stallkarlen att dricka ur hornet och bad honom blåsa i pipans bägge ändar. En flicka som trollen rövat bort varnade honom för att dricka och sa åt honom att rida därifrån. Han flydde med dyrgriparna och med trollen efter sig. Man hann precis få upp vindbryggan innan trollen var framme vid slottet. Trollen uttalade då en förbannelse över slottet.

Trolle Ljungby kyrka är byggd på 1200-talet men omgjord vid ett flertal tillfällen. Den mest genomgripande ombyggnationen gjordes på 1840-talet. Dopfunten i sandsten liksom triumfkrucifixet är från tidigt 1200-tal. Längst fram i kyrkan finns herrskapsbänkarna som tillhör innehavarna av slottet.